Varför PowerCell Sweden's teknik?

Ledande teknologi

Sedan våra allra första trevande steg inom Volvokoncernen har PowerCell alltid strävat efter att vår teknik ska vara lämplig för massproduktion. Vi har investerat i och designat för tillverkning av stora volymer, långt innan det krävdes av från marknadenssidan. De tunga investeringarna gjordes för att vara redo när tiden för bred kommersiell lansering kom och den tiden är nu. Idag står vi står redo med lång erfarenhet av att designa, driva och tillverka bränslecellsstackar i rostfritt stål med en kvalitet och driftsäkerhet i absolut världsklass.

I ett strategiskt partnerskap med Robert Bosch GmbH följer vi den enda rimliga vägen till långsiktig framgång inom bränslecellsbranschen dvs. metalliska bipolära plattor med lång livslängd, hög kvalitet, hög prestanda, hög produktionshastighet och lågmaterial- och energianvändning vid produktion. 

Teknisk utveckling

PowerCell har alltid utvecklat högpresterande och innovativ bränslecellsteknik, det är helt enkelt en stor del av vilka vi är och vad vi gör. Vi rekryterar löpande de bästa medarbetarna och ser till att de har rätt förutsättningar för att prestera på topp. Under de närmaste åren kommer den kommersiella utrullningen av teknik för lågtemperatursbränsleceller generera investeringar i hela vår värdekedja, vilket kommer öppna upp nya tekniska möjligheter. För att behålla vår ledande ställning och dra nytta av tekniska framsteg investerar vi kraftigt i nya förmågor och ökad kärnkompetens. Samtidigt anpassar och skräddarsyr vi nu vår teknik mot våra olika kundsegment, alltifrån stationära,  marina, off-road samt on-road.

Vårt arv från fordonsindustrin

Sedan de första lågtemperaturbränslecellerna togs i drift inom 1960-talets rymdprogram har de viktiga framstegen inom bränslecellstekniken drivits av fordonsindustrins behov. Branschens tuffa krav på prestanda och kvalitet, i kombination med dess strukturerade och ambitiösa arbete med kostnadsoptimeringar har gjort tekniken till vad den är idagoch den fortsätter driva tekniken till sin gräns och allt oftare bortom det för stunden tänkbara. Via vårt arv som Volvo-avknoppning kommer denna insikt och detta sätt att arbeta alltid att vara en del av vårt företags DNA.

Kontakt

 • Dr. Thomas Tingelöf
  Senior Vice President och Chief Technology Officer
  Technology

  Hur fungerar bränsleceller?

  Technology

  Patents