Vägledande principer

PowerCell Sweden AB:s mission, vision, företagskultur och kärnvärden är de styrande principer som genomsyrar allt vi gör.

Vår vision och mission är

"Vi bidrar till att rädda planeten med vår avancerade och utsläppsfria bränslecellsteknik".

Vår mission förverkligas tillsammans med våra partners och kunder:
“Skapa kundvärde genom vårt erbjudande inom ledande bränslecellsteknik och lösningar.”

Företagskultur och kärnvärden

Förtroende: Vi är ansvarstagande och engagerade
Vi gör vårt yttersta för att leverera det vi kommit överens om - med rätt kvalitet, till rätt kostnad och i tid.

Mod: Ingen har någonsin blivit en vinnare utan mod. Som team är vi alltid villiga att se saker i ett nytt perspektiv.Alla ska känna sig tryga när de vill göra sin röst hörd. Annars kanske vi går miste om nästa stora idé.

Passion: Vår passion är att hjälpa miljön och därmed mänskligheten. Passionen för det vi gör driver oss framåt. Passionen gör inte bara att vi arbetar hårdare, utan gör oss också mer engagerade och ihärdiga. Det skapar glädje på jobbet!

Vårt företag

Miljö och kvalité

Vårt företag

Vårt företag

Vårt företag

Eventkalendern