Styrelse och revisor

Magnus Jonsson
Styrelsens ordförande
Visa mer

Hemvist: Göteborg
Född: 1956
Utbildning: Civilingenjör i Maskinteknik från Chalmers Universitet
Invald: 2012
Aktier: 5 000

VD för Magnus Jonsson Consulting AB och sitter i ett flertal styrelser. Tidigare befattning som SVP, produktutveckling på Volvo Personvagnar. Stor erfarenhet inom fordonsindustrin. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Dirk de Boever
Styrelseledamot
Visa mer

Hemvist: Ghent, Belgium
Född: 1970
Utbildning: MSc i Ekonomi, MBA i ekonomi
Invald: 2009
Aktier: 0

Investeringschef på Finindus. Tidigare stor erfarenhet inom strategi och marknadsföring från ArcelorMittal. Entreprenör och konsult till ett flertal storbolag inom industri, bank och telekom. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Göran Linder
Styrelseledamot
Visa mer

Hemvist: Stockholm
Född: 1962
Utbildning: MSc i Elektroteknik
Invald: 2009
Aktier: 0

VD för Midroc New Technology, Midroc Invest och Midroc Finans. Styrelseledamot i ett flertal andra bolag. Mer än 25 års erfarenhet av försäljning, affärsutveckling och ledningsarbete, med utbredd kunskap inom teknikrelaterade områden. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Riku-Pekka Hägg
Styrelseledamot
Visa mer

Hemvist: Vantaa, Finland
Född: 1976
Utbildning: MSc Maskinteknik
Invald: 2020
Aktier: 0

VD för Steerprop. Lång erfarenhet som affärsledare och teknologi stateg inom det marina segmented både som styrelseledarmot samt positioner inom Wärtsilä Corporation. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Uwe Hillmann
Styrelseledamot
Visa mer

Hemvist: München, Tyskland
Född: 1967
Utbildning: Diplomutbildning i Fysics
Invald: 2020
Aktier: 0

Ansvarig för affärsområdet "Large Engines" inom Bosch Powertrain Solutions division. Över 25 års erfarenhet inom Bosch. Representerar Bosch Gmbh

Ingrid Helen Fasth Gillstedt
Styrelseledamot
Visa mer

Hemvist: Stockholm
Född: 1962
Utbildning: MSc i internationella affärer och ekonomistyrning
Invald: 2019
Aktier: 0

Styrelseledamot för Storytel AB, Munters AB och Samhall AB. Styrelseledamot och ledamot i ersättningsutskottet i Handelsbanken Fonder AB. Hon har tidigare även varit Vice President inom olika befattningar inom SAS Group samt haft olika chefspositioner inom Statoil Group A/S. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Annette Malm Justad
Styrelseledamot
Visa mer

Hemvist: Oslo
Född: 1962
Utbildning: MSc Technology Management och MSc. i Kemiteknik
Invald: 2020
Aktier: 0

Senior rådgivare i mer än 20 år inom internationell industri samt maritim erfarenhet, så som sjöfart och service. Styrelseledamot samt styrelseordförande i bland annat Port of London, American Shipping Company ASA. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Fredrik Göransson
Revisor
Visa mer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Authorised auditor (Chief auditor)

Vårt företag

Management

Vårt företag

PDMR

Vårt företag

General meetings

Vårt företag

Articles of association

Vårt företag

Corporate Governance

Karriär

Join Us to Help Save the Planet