Styrelse och revisor

Magnus Jonsson
Styrelsens ordförande
Visa mer

Hemvist: Göteborg
Född: 1956
Utbildning: Civilingenjör i Maskinteknik från Chalmers Universitet
Invald: 2012
Aktier: 5 000

VD för Magnus Jonsson Consulting AB och sitter i ett flertal styrelser. Tidigare befattning som SVP, produktutveckling på Volvo Personvagnar. Stor erfarenhet inom fordonsindustrin. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Dirk de Boever
Styrelseledamot
Visa mer

Hemvist: Ghent, Belgium
Född: 1970
Utbildning: MSc i Ekonomi, MBA i ekonomi
Invald: 2009
Aktier: 0

Investeringschef på Finindus. Tidigare stor erfarenhet inom strategi och marknadsföring från ArcelorMittal. Entreprenör och konsult till ett flertal storbolag inom industri, bank och telekom. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Göran Linder
Styrelseledamot
Visa mer

Hemvist: Stockholm
Född: 1962
Utbildning: MSc i Elektroteknik
Invald: 2009
Aktier: 0

VD för Midroc New Technology, Midroc Invest och Midroc Finans. Styrelseledamot i ett flertal andra bolag. Mer än 25 års erfarenhet av försäljning, affärsutveckling och ledningsarbete, med utbredd kunskap inom teknikrelaterade områden. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Riku-Pekka Hägg
Styrelseledamot
Visa mer

Hemvist: Vantaa, Finland
Född: 1976
Utbildning: MSc Maskinteknik
Invald: 2020
Aktier: 0

VD för Steerprop. Lång erfarenhet som affärsledare och teknologi stateg inom det marina segmented både som styrelseledarmot samt positioner inom Wärtsilä Corporation. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Uwe Hillmann
Styrelseledamot
Visa mer

Hemvist: Leonberg, Tyskland
Född: 1967
Utbildning: Diplomutbildning i Fysics
Invald: 2020
Aktier: 0

Ansvarig för affärsenhet Electronic Controls inom Bosch Powertrain Solutions division. Över 25 års erfarenhet inom Bosch. Representerar Bosch Gmbh

Ingrid Helen Fasth Gillstedt
Styrelseledamot
Visa mer

Hemvist: Stockholm
Född: 1962
Utbildning: MSc i internationella affärer och ekonomistyrning
Invald: 2019
Aktier: 0

Styrelseledamot för Storytel AB, Munters AB och Samhall AB. Styrelseledamot och ledamot i ersättningsutskottet i Handelsbanken Fonder AB. Hon har tidigare även varit Vice President inom olika befattningar inom SAS Group samt haft olika chefspositioner inom Statoil Group A/S. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Annette Malm Justad
Styrelseledamot
Visa mer

Hemvist: Oslo
Född: 1962
Utbildning: MSc Technology Management och MSc. i Kemiteknik
Invald: 2020
Aktier: 0

Senior rådgivare i mer än 20 år inom internationell industri samt maritim erfarenhet, så som sjöfart och service. Styrelseledamot samt styrelseordförande i bland annat Port of London, American Shipping Company ASA. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Fredrik Göransson
Revisor
Visa mer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Authorised auditor (Chief auditor)