Ledning

Richard Berkling
verkställande direktör
Visa mer

Född: 1972
Anställd: 2021
Utbildning: Mastersutbildning i ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg.
Aktier: 0

Lång internationell erfarenhet och 19 år som VD på CPAC Systems, ett dotterbolag i Volvo Gruppen som är specialiserat på säkerhetskritisk elektronik för marin och för icke vägbunden transportindustri som arbetsmaskiner och maskiner för materialhantering. Han hade en nyckelroll i uppbyggandet av bolaget från grunden.


Karin Nilsson
Senior Vice President och vice verkställande direktör
Visa mer

Född: 1969
Anställd: 2015
Utbildning: Civilekonom
Aktier: 9 000

Mångårig internationell erfarenhet av finansiell- och operativ styrning. Tidigare befattningar som CFO på
KVD Kvarndammen AB där hon även ansvarat för HR och IT och Business controller inom Sibelco Nordic AB och Gunnebo AB.

Dr. Per Ekdunge
verkställande direktör PowerCell Germany
Visa mer

Född: 1955
Anställd: 2008
Utbildning: Docent i elektrokemi vid KTH.
Aktier: 125 303

Mer än 30 års erfarenhet av bränslecells- och reformerutveckling. Docenti elektrokemi vid KTH. Tidigare karriär inom KTH, Volkswagen och Dechema i Tyskland och Volvo Technology där han bland annat varit ansvarig för utveckling av bränsleceller, batterier samt alternativa drivlinor.

Dr. Andreas Bodén
Senior Vice President, Strategic Sales
Visa mer

Född: 1977
Anställd: 2009
Utbildning: Civilingenjör i Kemiteknik och Teknologie doktor från KTH inom bränsleceller
Aktier: 7 000

Bred internationell erfarenhet inom bränslecellsrelaterad affärsutveckling och teknikutveckling. Aktiv inom bränslecells- och rena energifältet sedan 2002 och tio år som styrelseledarmot i Vätgas Sverige. Tidigare positioner inom bolaget som gruppchef, utvecklingschef och affärsutvecklare samt Projektledare på Volov Technology för PEM bränslecellsutvecklingen.
Dr. Thomas Tingelöf
Senior Vice President och Chief Technology Officer
Visa mer

Född: 1979
Anställd: 2011
Utbildning: MSc in Chemical Engineering and PhD in Chemical Engineering from KTH in fuel cells
Aktier: 10 000

Bred internationell erfarenhet inom bränslecellsutveckling; som komponenter, stackar och system. Aktiv inom bränslecells- och rena energifältet sedan 2004. Tidigare ansvarig för PowerCells utvecklingsprogram samt teamledare för utveckling av bränsleceller. Innan han kom till PowerCell arbetade han med PEM-bränslecellforskning vid VTT – Finlands.

Karl Samuelsson
Senior Vice President, Product Development
Visa mer

Född: 1971
Anställd: 2016
Utbildning: Civilingenjör i Maskinteknik, Chalmers Tekniska
Aktier: 0

Mångårig erfarenhet av ledarskap inom produktutveckling. Tidigare befattningar bl.a som Senior Manager på Volvo Cars, Research & Development och Complexity Reduction Analyst på Ford Automotive group.

Patrik Brouzell
Senior Vice President, Product Sales
Visa mer

Född: 1978
Anställd: 2021
Utbildning: Civilekonom
Aktier: 0

Patrik Brouzell är ansvarig för utvecklingen av PowerCells produktförsäljning till prioriterade segment samt etableringen av kompletterande marknadskanaler. Brouzell har tidigare bland annat varit vd för LWW Group.

Karin Lidén
Senior Vice President och Chief Financial Officer
Visa mer

Född: 1975
Anställd: 2021
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm
Aktier: 0

Karin Lidén är finanschef för PowerCell Sweden AB och har tidigare bland annat arbetat inom finansfunktionen på Mölnlycke. Health Care där hon haft ett flertal centrala roller, däribland som tillförordnad CFO. Karin är utbildad civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm. 

Torbjörn Gustafsson
Senior Vice President and Chief Operating Officer
Visa mer

Född: 1976
Anställd:  2022
Utbildning: Civilekonom
Aktier: 0

Mångårig erfarenhet från ledande befattningar och styrelseuppdrag, den senaste rollen var CFO på Christian Berner Tech Trade AB. Tidigare uppdrag inkluderar CFO på KappAhl och ledande befattning hos AB Volvo.

Oscar Hamreus
Senior Vice President and Head of HR
Visa mer

Född: 1981
Anställd: 2022
Utbildning: Fil.kand i Personalvetenskap
Aktier: 69

Oscar Hamréus är PowerCells HR-Chef och har tidigare innehaft roller som HR-chef och senior HR-konsult i en rad olika företag, senast som VD och senior HR-konsult på AddMatch HR-Partner.

Vårt företag

Styrelse och revisor

Vårt företag

Personer i ledande ställning

Vårt företag

Bolagsstämmor