Ledning

Richard Berkling
CEO
Visa mer

Född: 1972
Anställd: 2021
Utbildning: Mastersutbildning i ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg.
Aktier: 0

Lång internationell erfarenhet och 19 år som VD på CPAC Systems, ett dotterbolag i Volvo Gruppen som är specialiserat på säkerhetskritisk elektronik för marin och för icke vägbunden transportindustri som arbetsmaskiner och maskiner för materialhantering. Han hade en nyckelroll i uppbyggandet av bolaget från grunden.


Karin Nilsson
CFO, Vise VD
Visa mer

Född: 1969
Anställd: 2015
Utbildning: Civilekonom
Aktier: 9 000

Mångårig internationell erfarenhet av finansiell- och operativ styrning. Tidigare befattningar som CFO på
KVD Kvarndammen AB där hon även ansvarat för HR och IT och Business controller inom Sibelco Nordic AB och Gunnebo AB.

Dr. Per Ekdunge
CEO PowerCell Deutschland GmbH
Visa mer

Född: 1955
Anställd: 2008
Utbildning: Docent i elektrokemi vid KTH.
Aktier: 125 303

Mer än 30 års erfarenhet av bränslecells- och reformerutveckling. Docenti elektrokemi vid KTH. Tidigare karriär inom KTH, Volkswagen och Dechema i Tyskland och Volvo Technology där han bland annat varit ansvarig för utveckling av bränsleceller, batterier samt alternativa drivlinor.

Dr. Andreas Bodén
Försäljningschef
Visa mer

Född: 1977
Anställd: 2009
Utbildning: Civilingenjör i Kemiteknik och Teknologie doktor från KTH inom bränsleceller
Aktier: 7 000

Bred internationell erfarenhet inom bränslecellsrelaterad affärsutveckling och teknikutveckling. Aktiv inom bränslecells- och rena energifältet sedan 2002 och tio år som styrelseledarmot i Vätgas Sverige. Tidigare positioner inom bolaget som gruppchef, utvecklingschef och affärsutvecklare samt Projektledare på Volov Technology för PEM bränslecellsutvecklingen.
Dr. Thomas Tingelöf
CTO
Visa mer

Född: 1979
Anställd: 2011
Utbildning: MSc in Chemical Engineering and PhD in Chemical Engineering from KTH in fuel cells
Aktier: 10 000

Bred internationell erfarenhet inom bränslecellsutveckling; som komponenter, stackar och system. Aktiv inom bränslecells- och rena energifältet sedan 2004. Tidigare ansvarig för PowerCells utvecklingsprogram samt teamledare för utveckling av bränsleceller. Innan han kom till PowerCell arbetade han med PEM-bränslecellforskning vid VTT – Finlands.

Karl Samuelsson
COO, Produktutvecklingschef
Visa mer

Född: 1971
Anställd: 2016
Utbildning: Civilingenjör i Maskinteknik, Chalmers Tekniska
Aktier: 0

Mångårig erfarenhet av ledarskap inom produktutveckling. Tidigare befattningar bl.a som Senior Manager på Volvo Cars, Research & Development och Complexity Reduction Analyst på Ford Automotive group.

Vårt företag

Styrelse och revisor

Vårt företag

Personer i ledande ställning

Vårt företag

Bolagsstämmor