Personer i ledande ställning

Personer i ledande ställning

Name Title
Magnus Jonsson Styrelsens ordförande
Ingrid Helen Fasth Gillstedt Styrelseledamot
Dirk de Boever Styrelseledamot
Göran Linder Styrelseledamot
Riku-Pekka Hägg Styrelseledamot
Uwe Hillmann Styrelseledamot
Anette Malm Justad Styrelseledamot
Richard Berling verkställande direktör
Karin Nilsson Senior Vice President och vice verkställande direktör
Per Ekdunge verkställande direktör PowerCell Germany
Karin Lidén Senior Vice President och Chief Financial Officer
Andreas Bodén Senior Vice President, Stategic Sales
Patrik Brouzell Senior Vice President, Product Sales
Karl Samuelsson Senior Vice President, Product Development
Thomas Tingelöf Senior Vice President och Chief Technology Officer
Torbjörn Gustafsson Senior Vice President and Chief Operating Officer
Oscar Hamreus Senior Vice President and Head of HR
   
Updated 2021-01-12
Vårt företag

Bolagsstyrning

Vårt företag

Vårt företag

Vårt företag

Eventkalendern